Wat doen we?

De jeugdraad is erkend als adviesraad van Oudenaarde. Wij adviseren het gemeentebestuur over alles wat jongeren in de ruime zin van het woord aanbelangt (fuiven en fuifruimte, hangplekken, speelruimte, repetitieruimte, grote evenementen voor jongeren, verkeersveiligheid, sportaccomodatie… ). De onderwerpen die aan bod komen, worden door de leden zelf aangebracht.

Er zijn ongeveer vijf Algemene Vergaderingen per schooljaar. In de algemene vergadering heeft iedere Oudenaardse jeugdvereniging én elke leerlingenraad zijn zitje. Ook "niet-georganiseerde jongeren", of ook wel geïnteresseerde jeugd genoemd, kunnen deel uitmaken van de jeugdraad. De algemene vergadering draait om inspraak, informatie-uitwisseling en het bevorderen van de contacten tussen jeugdwerkers.

Omdat de boog niet altijd gespannen kan staan, organiseert de jeugdraad ook enkele evenementen. Zo is er de jaarlijkse de Nieuwjaarsreceptie, Jeugdraadcup, Dag van de Jeugdbeweging, de Jeugdzone op de Adriaen Brouwer Bierfeesten...

 

Heb je als kritische jongere vragen, aandachtspunten, wensen, initiatieven, eisen die jouw jeugdbeweging, jeugdvereniging of school? Of wil je op de hoogte blijven van wat er in jouw stad allemaal gebeurt voor en door jongeren? Laat dan zeker jouw stem horen op een van de Algemene Vergaderingen!

De Oudenaardse Jeugdraad wordt officieel erkend in de afsprakennota tussen de Stad Oudenaarde en de Oudenaardse adviesraden.