Op 14 oktober 2018 vinden opnieuw gemeenteraadsverkiezingen plaats. Politieke partijen beginnen stilaan hun partijprogramma samen te stellen. Jeugdraad Oudenaarde heeft ook niet stil gezeten wat de verkiezingen betreft. Wij zagen dit als de uitgelezen kans om jongeren te bevragen hoe zij hun gemeente ervaren. Omdat het voor jongeren niet altijd evident is om inspraak te hebben, lanceerden we een Debattle-avond in de school Bernardus Technicum.
Ons Debattle wil jongeren aan het woord laten over alles wat hen aanbelangt: fuifbeleid, verkeersveiligheid, speelterreinen, groen in de stad... noem maar op.

Om de jeugd doelgericht te bevragen stelden wij de ‘Debattle enquête’ op. Onze doelgroep, jongeren van 16 tot 30 jaar oud, werden hiervoor bevraagd via verenigingen, het uitgaansleven, op straat en online. Ook hebben we het “Debattle spel” opgesteld en gespeeld dat peilt naar de noden en behoeften van jongeren.
De resultaten van ons onderzoek worden gebundeld in dit memorandum.
Op die manier kunnen zij in hun verkiezingsprogramma en in het toekomstige beleid rekening houden met de wensen en verwachtingen van de jongeren.