Het bijgevoegd advies met betrekking tot de herformulering van het subsidiereglement werd door de jeugdraad aan de stad overgemaakt.

Tags: